Eğitim Bilimleri

Fakültesi

Alaboudi’ nin Üsküdar Belediye’ si ile Yürüttüğü proje: “İstanbul’ daki İlköğretim Öğrencileri İçin Sosyal Duygusal Öğrenmeyi Keşfetmek”


Alaboudi İstanbul Kalkınma Ajansı için bir araştırma projesi yürütmektedir. Proje, Üsküdar Belediyesi’ nin STEAM program çıktılarını ve programın öğrencilerin sosyal- duygusal öğrenmeleri üzerinde olan etkisinin ölçüldüğü bir işbirli çalışmasıdır . Çalışma’ nın başlığı: ” İstanbul’ daki İlköğretim Öğrencileri İçin STEAM Eğitiminin bir Parçası Olarak Sosyal Duygusal Öğrenmeyi Keşfetmek”. Proje, disiplinlerarası eğitim programları STEAM ile sosyal duygusal öğrenmenin ölçülmesi için bir model oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu proje, İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilmekte olup Üsküdar Belediyesi ile ortaklaşa yürütülmektedir.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur