Eğitim Bilimleri

Fakültesi

Alaboudi Ters-yüz Eğitim Metodu Yaklaşımıyla Teknoloji Kullanımı Üzerine Bir Proje Yürüttü ve Sundu


M. Alaboudi yükseköğretim ortamlarında öğretimde ters- yüz eğitim metodu yaklaşımını takip ederken teknoloji kullanımı üzerine bir araştırma projesi yürüttü. Proje iki aşamada yapıldı ve her aşama iki farklı konferansta farklı bir makale ile sunuldu. İkinci aşama için Alaboudi 2018 Ekim ayında “Öğrenci Deneyimini Artırmak İçin Teknoloji Destekli Döndürülmüş Sınıf Yaklaşımı: Yüksek Öğrenimden Uygulamaya Dayalı Görüşler” isimli makaleyi Abdullah Gül Üniversitesi, Kayseri, Türkiye 3. Uluslararası Yüksek Öğretim Çalışmaları’ nda sundu. Bu makale, yüksek lisans öğrencileri için araştırma yöntemleri dersi öğretiminde izlenen pedagojiyi yeniden şekillendirmek için bir eylem araştırması projesinin ilk aşamasını ele almaktadır.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur