Eğitim Bilimleri

Fakültesi

Asst. Dr. Alaboudi ABD’ deki Psikolojide Nitel Sorgulama Derneği 6. Uluslararası Konferansı’ nda Türkiye’ deki mültecilerin entegrasyon ve refahlarını keşfetme ve mülteci araştırmalarına yeni bir yaklaşım uygulamak üzerine araştırmayı sundu


Asst. Dr. Alaboudi 2019 Haziran ayında Türkiye’ deki mültecilerin entegrasyon ve refahlarını keşfetme ve mülteci araştırmalarına yeni bir yaklaşım uygulamak üzerine araştırmayı sundu. Araştırmanın başlığı “ Politikadan Uygulamaya: İstanbul’ daki Mülteci Çocukların Sosyal Bütünleşmesi’ nin Mekanları Olarak Eğitim Programlarının İncelenmesi’ nde Anlatı Araştırmalarının Uygulanması” idi. Simmons Üniversitesi , Boston, Massachusetts, ABD’ deki Psikolojide Nitel Sorgulama Derneği 6. Uluslararası Konferansında sunuldu. Amerikan Psikoloji Derneği 5. Psikolojide Nitel Sorgulama Derneği ( SQIP) hakkında olan bu konferans, bu yıl yalnızca birçok Kuzey Amerikalı araştırmacıdan değil, Avrupa’ dan ilim adamlarının da benzeri görülmemiş sayıda makale ve sempozyum başvurusu içeriyordu. Sempozyum Güney Amerika, Asya ve Afrika’ da nitel metodolojilere olan yoğun ilgiyi ve bunların psikolojide ve müttefik alanlarda genişleyen varlıklarını, etkilerini temsil ediyor. Makale oturumları ve sempozyumları; tematik analiz, fenomenoloji, söylem analizi, katılımcı eylem araştırması (PAR), anlatı, mülakat, etnografya, temelli teori, sözlü tarih, otoetnografi, fotokopi ve arşiv araştırması gibi birçok farklı metodolojik yaklaşıma sahiptir. Program; geçerlilik, nedensellik, fikir birliği, temsil ve araştırma yazarlığı gibi nitel sorgulamada temel kavramlar üzerine yenilikçi bakış açıları sunmaktadır. Ayrıca konferansta pek çok sempozyum ve bildiri niteliksel araştırma ile sömürge sonrası, sömürge, feminist ve eleştirel ırk teorileri ve metotlarındaki son gelişmeler arasındaki geçirgen sınırları vurgulamakta idi. Birçok sempozyum ve makale, nitel sorgulama yapmak için öğretme ve öğrenmeyle ilgili farklı zorluklara ve fırsatlara odaklanmakta idi. Bu sunumlar, Boston bölgesindeki bireyler ve topluluklar ile ilgili öğreten ve okuyan ileri doktora öğrencilerinin; sebep-sonuç ilişkisi, konumsallık ve araştırmacının deneyimlerini anlamak istekleriyle ortak deneyimler edindiği, zaman zaman karşılaşılan diğer sorunların rolünü yansıttıkları genel bir araştırma niteliğinde idi .

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur