Eğitim Bilimleri

Fakültesi

Dr. Alaboudi Mülteci Hukuku Girişimi Konferansı’ nda “Mülteci Çocuklar İçin Sosyal Bütünleşme ve Bölgesel İşbirliği” Konulu Bildiriyi Sundu


Dr. Öğretim Üyesi Munirah Mohamed Alaboudi Türkiye mülteci eğitimi hakkında makale sundu. Makalenin başlığı “ Mülteci Çocuklar İçin Sosyal Bütünleşme ve Bölgesel İşbirliği” idi. Makale Londra, Londra Üniversitesi, İngiltere Mülteci Hukuku Girişimi 4. Yıllık Konferansı’ nda 2019 Haziran ayında sunuldu. RLI (Mülteci Hukuku Girişimi Yıllık Konferansı) ,  mültecileri koruma alanında güncel düşünce ve gelişmeleri paylaşmak, keşfetmek ve tartışmak üzere karar vericileri, uygulayıcıları, politika belirleyicileri, akademisyenleri ve öğrencileri bir araya getirmek için özel bir forum olarak hizmet vermektedir. Mülteci Hukuku Girişimi, mülteci hukuku alanındaki araştırma yapma, yayma, hukuki ve politik etkileri ilerletmek adına küresel bir platform olarak hareket eden bir kuruluştur.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur