Eğitim Bilimleri

Fakültesi

Dr. Lokman Akbay Tübitak Bilim İnsanları Destek Programı’ nda eğitmen olarak görev aldı


İbn Haldun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Lokman AKBAY TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı 2237- A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri’ ni Destekleme Programı kapsamında 9-15 Eylül 2019 tarihleri arasında Harran Üniversitesi’ nde düzenlenen İleri Metodoloji Eğitiminde eğitmen olarak yer aldı. Eğitim bilimleri alanında çalışan araştırmacılara, bilimsel araştırmalarında yararlanabilecekleri çeşitli metodoloji ve yöntem becerilerini kazandırmayı amaçlayan etkinlikte uygulamalı çoklu regresyon, hiyerarşik doğrusal modelleme, yapısal eşitlik modellemesi, madde tepki kuramı, ölçek geliştirme ve Q- metot gibi orta ve ileri düzey nicel veri analizleri üzerine uygulamalı eğitimler verildi. Öğretim üyemiz bu çalışmalar kapsamında Madde Tepki Kuramı (MTK) üzerine teorik ve uygulamalı eğitimler vererek katkı sağladı.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur