Eğitim Bilimleri

Fakültesi

Araştırma görevlisi Nagehan Pakdamar Tüzgen EAIR Konferansı’nda bildiri sundu


25-28 Ağustos 2019 tarihleri arasında Hollanda’nın Leiden şehrinde, Leiden Üniversitesi’nde düzenlenen 41. EAIR konferansının bu yılki ana teması “Farklı kampüsler için kapsayıcı politikalar geliştirme”idi. Konferansta İbn Haldun Üniversitesi’ni temsilen bir bildiri sunan Eğitim Bilimleri Fakültesi araştırma görevlisi Nagehan Pakdamar Tüzgen,  Boğaziçi Üniversitesinden Doç. Dr. Fatma Nevra Seggie ve Hümeyra Dinçer ile birlikte yürüttüğü “Başörtülü müslüman kadınların yükseköğretimdeki sosyokültürel ve eğitimsel deneyimleri” konulu araştırmayı aktardı.

Çalışmanın konusu; Yükseköğretimin uluslararasılaşmasının hızla artan bir eğilimde oluşu ve bunun getirdiği çok çeşitli öğrenci gruplarının farklılaşan ihtiyaçlarına yönelik farkındalık ve kapsayıcı politika önerileri geliştirebilmenin önemiydi. Bildiri; başörtülü müslüman kadın öğrencilerin sosyo-kültürel ve eğitimsel tecrübelerine odaklanarak Türkiye özelinde elde edilen sonuçların, özellikle Avrupa’da artan müslüman örenci nüfusu ile benzer çok kültürlü kampüs ortamlarında da uygulanabilir olması sebebiyle oldukça dikkat çekti. Çalışmanın  sonuçları  özellikle  Hollanda, İsveç, Norveç ve Almanya’dan gelen katılımcıların da kendi ülkelerindeki duruma dair katkıları ve karşılaştırmalı soruları ile zenginleştirildi.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur