Eğitim Bilimleri

Fakültesi

“Erkek ve kız çocuklarının akademik başarıları arasında duygusal istismar, duygusal yeterlilik ve benlik kavramı”


Dr.Thseen Nazir, Polonya’nın Gdansk kentinde düzenlenen 3. Uluslararası Disiplinlerarası konferansta 5-6. Mart 2020 tarihlerinde bildiri sundu. Bildiri Özeti şu şekilde idi:

Modern toplumda ergenlik döneminde ergenlerin hayal kırıklığına eğilimli olduğunu söyleyebiliriz. Kolayca hayal kırıklığına uğrarlar ve bunalırlar, ya kötü notlar alırlar ya da ebeveynler ya da öğretmenler tarafından azarlanırlar ya da akran çevrelerinde başka sorunlar yaşarlar. Bir dizi iç ve dış mücadele ile karşı karşıyadırlar. Ebeveyn, çevresel ve sosyal baskılar nedeniyle kendilerini stres altında hissediyorlar. Tüm bu problemler doğrudan veya dolaylı olarak birbiriyle ilişkilidir. Ve bu problemlerin bazı sonuçları var. Ana sonuçlardan biri düşük akademik puanlarıdır. Akademik puanlarının düşük olmasının nedenleri veya günlük yaşamları üzerindeki diğer sonuçları nelerdi? Bu çalışma bu soruları cevaplama çabasıdır. Bu çalışma tabakalı örnekleme yöntemi kullanılarak 300 ergene (erkek n = 150 ve kız n = 150) yöneliktir. Çalışmanın her değişkenini ölçmek için farklı ölçekler kullanılmıştır. Sonuçlar erkeklerin ve kızların duygusal istismar açısından önemli ölçüde farklılık gösterdiğini, çünkü erkeklerin kızlardan çok duygusal olarak istismar edildiği tespit edilmiştir. Ayrıca sonuçlar, erkek ve kız çocukları arasında duygusal yeterlikleri açısından anlamlı fark bulunduğunu, kızların erkeklerden duygusal olarak yetenekli bulunduğunu göstermektedir. Bulgularımız, kız ve erkek öğrencilerin akademik başarı açısından önemli ölçüde farklı olduğunu göstermektedir. Erkekler akademik başarılarında düşük bulunurken, kızlar akademide daha iyi performans gösterirler. Çalışma ayrıca erkek ve kızların duygusal istismarın farklı boyutları; yani reddetme, tecrit, görmezden gelme ve yolsuzluk açılarından önemli ölçüde farklı olduğunu doğrulamaktadır.

Anahtar kelimeler; Duygusal istismar, Duygusal Yetkinlik, Benlik Kavramı, Akademik başarı, Erkekler, Kızlar 

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur