Eğitim Bilimleri

Fakültesi

“Öğretmenlerin Çoğulcu Bir Toplumdaki Azınlık Öğrencileri Arasında Olumlu Kimlik Oluşumuna Bakış Açıları; Amerika’ daki İslami Okullar Örneği” Alaboudi Tarafından Sunuldu


Alaboudi, M. 2018 Ağustos ayında Amerikan Müslümanlarının eğitim ortamlarında karakter ve kimlik oluşumunu geliştirmedeki tecrübeleri ile ilgili  “Öğretmenlerin Çoğulcu Bir Toplumdaki Azınlık Öğrencileri Arasında Olumlu Kimlik Oluşumuna Bakış Açıları; Amerika’ daki İslami Okullar Örneği” konulu makaleyi sundu. Makale, Cambridge, Massachusetts, ABD Harvard Üniversitesi Fakülte Kulübü – WES Konferansında sunuldu. Bu makale, Amerika’ nın özel İslami okullarını, özellikle okulların öğretmen uygulamalarının olumlu kimlik gelişimi açısından başarılı öğrenci deneyimlerini nasıl desteklediğini araştırdı. Bu araştırma, öğretmenlerin ders dışı etkinliklerle ve yerel üniversite ortaklarıyla birlikte çalıştıkları okullarda pozitif kimlik oluşturma sürecinde sağladıkları desteklere ve bakış açılarına odaklandı. Çalışma, özellikle Amerikan okullarındaki azınlık nüfuslarının eğitimi ile ilgili olarak okullaşma kesişimi ve sağlıklı kimlik oluşumunun psiko- sosyolojisi ile ilgili literatürde yer almaktadır.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur