Eğitim Bilimleri

Fakültesi

Yüksek Lisans Öğrencilerimiz

Eğitim Kurumları İşletmeciliği

Ad Soyad: Gülnihal Akmeşe
Bölüm: Eğitim Kurumları İşletmeciliği
Lisans Bilgisi: Marmara Üniversitesi- Türk Dili ve Edebiyatı

Bayan Alazizi

Ad Soyad: Bayan Alazizi
Bölüm: Eğitim Kurumları İşletmeciliği- Türk Dili ve Edebiyatı
Lisans Bilgisi: Ürdün Üniversitesi
Tez Konusu: İstanbul’daki Mülteci Ortaokullarında Türkçeyi İkinci bir Dil Olarak Öğrenmenin Entegrasyondaki Rolü

2222

Ad Soyad: Esra Kırtan
Bölüm: Eğitim Kurumları İşletmeciliği
Lisans Bilgisi: İstanbul Üniversitesi- Türk Dili ve Edebiyatı
Tez Konusu: Nurettin Topçu’nun Eserlerinde Milli Şuur

İrem Özkan

Ad Soyad: İrem Özkan
Bölüm: Eğitim Kurumları İşletmeciliği
Lisans Bilgisi: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi- Matematik

Ad Soyad: Esra Sevinç
Bölüm: Eğitim Kurumları İşletmeciliği
Lisans Bilgisi: Artvin Çoruh Üniversitesi- İlköğretim Matematik Öğretmenliği

Ad Soyad: Leyla Günakın
Bölüm: Eğitim Kurumları İşletmeciliği
Lisans Bilgisi: İstanbul Üniversitesi- İngilizce İlahiyat

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Cihat Bozkurt

Ad Soyad: Cihat Bozkurt
Lisans Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi – Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Tez Konusu: Metaforik Hikayelerle Yapılandırılmış Maneviyat Temelli Psiko Eğitim Grup Çalışmasının Lise Öğrencilerinin Psikolojik İyi Oluşlarına Etkisinin İncelenmesi

Liyana Thabassum

Ad Soyad: Liyana Thabassum
Lisans Bilgisi: Christ Üniversitesi- Psikoloji, Hindistan

Cemal Çavuşoğlu

Ad Soyad: Cemal Çavuşoğlu
Lisans Bilgisi: İstanbul Üniversitesi- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Bilgi:  Çalışma alanları arasında bireysel terapi, travma sonrası büyüme, yaşam öyküsü araştırması, azınlık ve mültecilerle çalışma bulunmaktadır.
Tez Konusu: Suriyeli Mültecilerde Hayatta Anlam Fenomeninin İncelenmesi: Fenomenolojik bir Çalışma

Ad Soyad: Şuheda Ece Sarı
Lisans Bilgisi: Boğaziçi Üniversitesi- Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Ad Soyad: Mustafa Subaşı
Lisans Bilgisi: Kocaeli Üniversitesi- Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
Bilgi: Mizaç modelleri, kişilik, benlik, önleyici ruh sağlığı hizmetleri ve psikolojik danışman / terapist eğitimi odakta olmak üzere çeşitli konular üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir. Bir insani yardım derneğinde psikolojik danışman olarak çalışmaktadır. Ayrıca editörlük ve çeviri çalışmaları sürdürmektedir.

Ad Soyad: Nihal Ünlüsoy
Lisans Bilgisi: Boğaziçi Üniversitesi- Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
Bilgi :  Uzun bir süre suriyeli mülteci çocuklarla akademik ve sosyal gelişimlerine yönelik çalışmalar yaptı.
Alanda ilgi duyduğu konular daha çok ilkokul ve ortaokul gruplarındaki öğrenci ilişkileri, zorbalık, ayrımcılık ve ebeveyn tutumlarını kapsamaktadır.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur